Kategorier
Okategoriserade

Konsekvenser av övervikt och fetma.

barn med övervikt eller fetma mobbas Att vara överviktig eller fet redan i tidig ålder innebär såväl psykiska som fysiska sanktioner. Om ett barn är överviktigt och mår psykiskt dåligt kan även detta resultera i fysiska smärtor, som ont i magen och huvudvärk. Överviktiga barn har lättare för att bli utsatta för mobbning, utfrysning, förutfattade meningar och blickar. Idag anses det helt enkelt inte vackert att vara kraftig och med tanke på det skönhetsideal som vi idag skapat i de rika länderna så kan man förstå den tunga pressen på de överviktiga barnen.

De överviktiga och feta barnen har inte samma chanser i livet som de andra barnen, de har också svårare att som vuxna få bra yrken, bostäder och rätt till vård. Övervikt och fetma hos barn kan göra att deras livskvalitet minskar, de riskerar att utveckla sjukdomar och dö för tidigt. De barn som är lite överviktiga har inte lika stora risker för att utveckla sjukdomar och att dö förtidigt. De barn som har extrem fetma får alltid utstå svåra behandlingar. Barn mellan sex och arton års ålder som är feta och har hög ärftlighet för sjukdom i samband med övervikt bör alltid remitteras till specialistbehandlingar. Detta om dessa barn framför allt inte lyckats med tidigare behandlingar.

Att vara överviktig eller fet innebär flera negativa fysiska konsekvenser. Barn blir orkeslösa, får sämre rörlighet, ledbesvär, hormonrubbningar, fettinlagringar i blodkärl, förhöjt blodtryck, ryggproblem, överbelastade höfter och knän. Barn som är feta brukar också ha fler problem med karies.

Hos feta flickor leder höga nivåer av insulin till produktion av androgenhalter, de milda manliga könshormonerna som finns i ganska låga nivåer hos kvinnor. De ökade androgenhalterna gör att kvinnor får en ökad behåring på kroppen, men också i ansiktet. Äggstockarna påverkas till cystbildning och ägglossning blir glesare eller uteblir helt. Detta kan sedan medföra att de unga kvinnorna får svårare att bli gravida. Hos feta pojkar störs könsutvecklingen, det är vanligt att pojkars förstoring av brösten under puberteten blir för stor vid fetma och det är det som kan visa sig som flickliknande bröst. Det kan verka som de flesta pojkar har mindre penisar, men här saknas studier. Det brukar vara ett fettlager på blygdberget som döljer nästan hela penisen.

Många kraftigt överviktiga kan också få en hudförändring som kallas acanthosis nigricans som innebär att huden blir förtjockad och mörk. Personer som får detta får alltså en hud som ser ut som brunsvart sammet, hudproblemet finns inte över hela kroppen utan i små områden. De flesta tonåringar med fetma får också hudbristningar vid kraftig övervikt, dessutom kan de få ett ökat tryck i hjärnan som visar sig genom huvudvärk.

Kategorier
Okategoriserade

Hur många barn beräknas vara överviktiga och feta idag?

hur många barn beräknas vara överviktiga eller feta idagDet finns oändligt många uppgifter om hur många överviktiga och feta barn det finns i Sverige och i resterande världen idag, siffrorna uppdateras med jämna mellanrum och ökningar sker ständigt. Enligt WHO har fetma ökat enormt i Europa sedan år 1980. Enligt WHO beräknas 15 miljoner europeiska barn och ungdomar vara feta år 2010. Dessa siffror är små i jämförelse med USA där 39 miljoner medborgare var feta år 2000, men samtidigt måste vi se allvarligt på dessa siffror då Europa tar efter USA.

I Sverige är flera studier samstämmiga och enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten barn 2003 visade undersökningen att de flesta barn åt både frukost, lunch och middag. Barnen fick också i sig tillräckligt av de flesta vitaminer och mineraler, men de åt för lite av frukt och grönt. Undersökningen visade också att barnen fick i sig mer mättat fett, socker och salt än rekommenderat. Barnen åt inte för mycket mat utan snarare fel mat, vilket gjorde dem feta. Ungefär en femtedel av barnen i Livsmedelsverkets undersökning var överviktiga eller feta.

Vid rikscentrum för överviktiga barn vid Huddinge sjukhus har en studie visat att Sverige under de senaste fjortonåren tredubblat antalet överviktiga barn. I undersökningen har man mätt och vägt barn i åldrarna sex till tio år vid slumpvis utvalda skolor i Stockholms län och jämfört uppgifterna med en liknande studie med barn födda 1982 och kommit fram till att omkring 8,2% av barnen födda 1982 var överviktiga och feta medan 23,7% av barnen idag är överviktiga och feta.

Vi ser idag fetmatrenden sakta men säkert börja ta över och ändå gör vi inget drastiskt mot detta, trots att vi har resurserna för att stoppa detta om vi vill. Frågorna vi ställer oss är om vi kommer vakna upp och inse allvaret eller om vi kommer att blunda för det även i fortsättingen.

Kategorier
Okategoriserade

ISO-BMI

I Sverige undersöker vi barns vikt genom tillväxtkurvor. Genom att rita in barnets ålder, längd och vikt i kurvorna så kan man se hur barnets vikt är i förhållande till dess längd. Gränsen mellan vad som räknas som övervikt och vad som räknas som fetma kan man inte se med tillväxtkurvor. Det kan man se genom en annan metod, kallad isoBMI, isoBMI är ett mått där man räknar ut vad barnets BMI skulle motsvara hos en vuxen. Gränsen för övervikt hos barnet går vid 25 och 30 för fetma enligt IsoBMI metoden. Man kan räkna ut sitt barns BMI med en miniräknare och sedan ta detta resultat och bestämma om barnets BMI räknas som övervikt eller fetma enligt isoMBI -kurvan. Klicka här för att räkna ut ditt barns isoBMI.

Kategorier
Okategoriserade

Psykiska orsaker till övervikt och fetma

Psykiska orsaker till övervikt Bland många överviktiga eller feta barn finns också negativa psykiska orsaker som gör att de lättare lägger på sig vikt. Oftast är det den psykiska omgivningen omkring barnen som gör att de ökar i vikt. Hos feta vuxna har många psykologer funnit att bland annat sexuella övergrepp, våld, mobbning och brist på trygghet i barndomen ligger bakom övervikten.

Kategorier
Okategoriserade

Fysiska orsaker till övervikt och fetma

medicin kan vara en orsak bakom övervikt och fetma Det finns många fysiska orsaker till varför barn blir överviktiga. Vi tänker börja med att ta upp föräldrarnas påverkan till varför barnen ibland lättare lägger på sig vikt. För studier har visat att föräldrars handlingar innan barnen föds kan få negativa konsekvenser vad det gäller barnens kommande vikt.

Om mödrar äter för mycket då de är gravida kan barn redan i magen drabbas av livslång övervikt. I studier har man funnit att de mödrar som gått upp för mycket i vikt eller de som redan var överviktiga under graviditeten fått barn som i högre grad blivit överviktiga redan vid tre års ålder.

Forskare från Umeå, London och Novum i Huddinge har funnit att en tidig rökdebut hos pappor kan ge feta barn. Upptäckten gjordes i en studie där pappor från England och Överkalix i Norrbotten analyserades. De pappor som började röka redan före elva års ålder fick söner som i genomsnitt var mycket tyngre än till söner till de övriga pappornas som började röka först i tonåren. Forskarna i Umeå upptäckte också att medellivslängden blev längre hos barnbarn till farföräldrar som led brist på föda under barnaåren och kortare hos barnbarn till farföräldrar som hade gott om föda. Forskarna upptäckte även att risken för att dö i diabetes fyrdubblades hos sonsöner till farfäder som haft riklig tillgång till föda under förpuberteten. Alla upptäckterna var dock könsbundna, så flickor påverkades alltså inte av detta för deras hälsa kan i stället kopplas ihop med farmödrarnas i denna studie.

En ovanlig orsak bakom fetma kan vara sköldkörtelsjukdom. Sköldkörteln producerar hormoner som styr hur kroppen skall reglera ämnesomsättningen och om körteln rubbas så rubbas också ämnesomsättningen. En annan ovanlig orsak bakom fetma kan vara att barn har Prader-Willis- syndrom som gör att barn under sina förta levnadsår får föda genom sond. Dessa barn har en kraftig hunger och kan äta väldigt mycket och därför blir dessa barn lätt överviktiga. Barn som har andra handikapp, som tillexempel förståndshandikapp, damp eller funktionshinder blir också lättare överviktiga eftersom de inte kan röra på sig lika mycket som övriga barn eller för att de inte kan reglera sin aptit. Barn som genomgått vissa behandlingar eller operationer kan också gå lättare upp i vikt. Vissa läkemedel kan göra att aptiten ökar vilket också kan bidra till viktuppgång.

Kategorier
Okategoriserade

Genetiska orsaker till övervikt och fetma

Genetiska orsaker till övervikt och fetma Vad det är som gör att vissa barn lättare lägger på sig vikt än andra barn har med generna att göra. Feta barn är genetiskt programmerade för att spara på mat. Under människans tusenåriga historia så var det de människor som var bäst på att spara på den energi som maten gav som överlevde. Detta eftersom att de kunde äta när det fanns mat, lagra detta och sedan ta av denna näring när den behövdes. Idag är det därför inte helt oväntat ättlingar till indianerna fetast i USA.

Att gener bär ett stort ansvar för människors kommande barn visste många redan om, men att det är generna som gör att barnen lättare går upp i vikt, det känner nog inte så många till. Om föräldrar till barn är feta själva och har ett BMI över 30 så är det väldigt hög ärftlig risk för att barnen också blir överviktiga. Har barnen dock bara en förälder med fetma så minskar risken något, men dock inte mycket. Är båda föräldrarna överviktiga blir i 80% av fallen barnen också överviktiga. Om båda föräldrarna är normalviktiga så blir i 10% av fallen barnen överviktiga.

Kategorier
Okategoriserade

Samhälliga och kulturella orsaker till övervikt och fetma

Godiskonsumtionen ligger bakom övervikt och fetma Eftersom fetma ökar med galopperande steg världen över idag så har forskarna tittat på vad det är som ligger bakom detta faktum och självklart har det bland annat att göra med dagens utveckling, i främst de rikaste länderna. I Sverige har vi allt mer stillasittande arbeten, där kroppens arbete i stort sett glöms bort eftersom att hjärnverksamheten blir allt viktigare. Människan använder sig av allt fler prylar som skall hjälpa henne i vardagen och hon uppfinner ständigt nya, allt detta för att alla sysslor skall gå så fort som möjligt, inte kräva stora uppoffringar och för att förgylla vardagen. Idag är tv och dator en självklarhet inom varje familj i Sverige och dessa tar en allt för stor del av våra liv.

För cirka arton år sedan var det ovanlig att familjer hade en dator och idag har nästan alla familjer minst en dator per familj. Idag sitter alltför många barn timtals framför datorerna, tv-tittandet bara ökar och det kommer fler och fler barnfilmer och barnprogram. Likasom med datorer är det med tv-apparater, i varje familj förekommer det minst en tv per hushåll. Barnen spenderar helt enkelt inte lika mycket tid till att leka aktivt idag som tidigare, idag är det inte ens lika vanligt att se de små barnen leka utomhus. Idag är det nämligen en farligare miljö ute, vilket gör att många vuxna inte vill att barnen skall springa runt och leka utomhus. De största orsakerna bakom detta har att göra med att trafiken blivit farligare och att kriminaliteten ökat. Det är också främst i åldrarna 14-16 år som många barn skaffar sig en mer passiv livsstil och slutar med träning.

Ingen har i dagens samhälle kunnat undgå att förstå att det råder konstant stress. Fler föräldrar får allt mer stressande arbeten och mindre tid över till barnen. Allt detta påverkar självklart livssituationen för de vuxna och självklart påverkas barnen av detta. Ett faktum som bland annat stressen ligger bakom är att föräldrar idag skjutsar sina barn till skolan, träningen och kompisar och detta är en stor förändring som skett på mindre än trettio år. Detta påverkar ju barnens motion eftersom att deras dagliga promenader slopas. Ett annat faktum som stressen ligger bakom är att familjers måltidsvanor blivit allt mer oregelbundna och att familjer allt för ofta väljer snabbmat framför egen tillagad mat. Undersökningar som matbutikskedjors provkök genomfört visar att familjer i snitt använder fjorton minuter om dagen för att tillaga middagsmaten. Detta kan man tycka är helt absurt då man i början av 1980-talet lät matlagningen ta nittio minuter per dag. Ett tredje faktum är att barnen inte hinner med att åka på sina träningar och ett fjärde faktum är att människor lugnar sig själva genom att äta, vilket också resulterar i att människor får i sig massor av onödig energi som de inte gör sig av med. Stress har också genom forskning visat sig som en stor bakomliggande faktor till varför människor lätt ökar i vikt.

I stort sett överöses människor i de västerländska samhällena av tusentals olika billiga hel respektive halvfabrikat. Likaså är det med godis, chips, glass, kaffebröd, kakor, och läsk med mera. Det finns ett oändligt urval och företagen som satsar på alla dessa produkter kommer hela tiden upp med nya produkter på marknaden. Företagen tjänar miljoner på att proppa oss fulla med onödiga kalorier och vi bara tackar och tar emot. Idag kan man påstå att livet är en fest för många människor. För vi har tillgång till mat i stort sett dygnet runt och överallt. För barn är det väldigt lätt att få tag på mat eller fika idag, runt om barnen finns kiosker, kaféer och restauranger i massor. Bara barnet är i skolan eller på en sportanläggning så finns det tillgång till en kiosk, barnen har dessutom mycket mer fickpengar med sig idag överallt.

Barn tycks veta ganska mycket om mat och dess effekter, en grupp forskare av europeiska livsmedel- och dryckestillverkare genomförde under 1900-talet en undersökning om vad barn och ungdomar visste om mat. De undersökte ungdomar i åldrarna 8-15 år i Frankrike, Tyskland, Italien, och Storbritannien, där 82% av barnen hade någon uppfattning om att det kunde vara bra att vara allmänt försiktig med fett i kosten. Studien visade också att 84% av barnen  och ungdomarna förstod att mjölk stärker skelettet. Det är troligt att större delen av dagens ungdomar och barn inte vet om att de påverkas av mjölkbönders reklam. Många vet inte ens om att Livsmedelverket inte rekommenderar mjölk till barn över tre år. Mjölk är visserligen nyttigt då det stärker skelettet, men eftersom att vanlig mjölk innehåller så mycket mättat fett så blir det onyttigt och när vissa barn har lättare för att gå upp i vikt och dessa bör därför inte dricka mjölk. Livsmedelsverket rekommenderar lättmjölk till de barn som gärna vill dricka mjölk, men som är överviktiga.

Sverige är ett av de länder i världen som använder mest halvfabrikat i matlagningen. Konsumtionen av läsk hade i Sverige från år 1960 fram till år 1999 ökat med 53 liter per person och år, i USA drack man år 2000 190 liter per person och år. Svenskarna är bäst på att köpa lösgodis i Europa också, sammanlagt hamnade över elva tusen smågodis i våra magar under år 2004. Karamellkungen heter den bransch som är störts vad det gäller lösviktsgodis och smågodismarknaden är värd flera miljarder om året.

Kategorier
Okategoriserade

Vad är fetma?

Vad är fetma? Fetma är en sjukdom och skiljer sig från övervikt, då övervikt är risk för fetma. Det förekommer stora diskussioner bland forskare världen över om hur man skall avgöra vad som är fetma, var gränsen går för att räknas som överviktig och fet. Olika forskare och läkare har använt olika gränser för dessa mätningar och normalvikten skiljer sig mellan människor i olika länder.

Vanliga problem och frågor kring fetma är också hur vi skall jämföra med dåtiden, hur vi skall jämföra dagens barn med tillexempel barn för tio år sedan, om vi skall modernisera tillväxtkurvor eller om vi skall låta bli att uppdatera dem.