Kategorier
Okategoriserade

Fetma är farligt

Barn som får diabetes Som många i dagens samhälle redan vet så är fetma inte alls något bra. Det är farligt om man redan som barn utvecklar fetma eftersom barn ofta växer upp med fetman. Om man redan som barn är överviktig och inte gör något åt problemet så är det lätt att man för med sig övervikten till vuxenlivet. Omkring 70% av överviktiga ungdomar utvecklar fetma i vuxenålder idag. De flesta kostexperter och läkare är idag medvetna om att lite övervikt inte är farligt. Dock är övervikt inget önskvärt eftersom att man som överviktig i alla fall kan få det svårare i vissa situationer, som tillexempel att hitta kläder och delta i sportaktiviteter. Det råder delade meningar om från vilken ålder som fetman är farlig, med de flesta kostexperter och läkare är här också eniga om att behandling bör sökas först vid fyra fram till sex års ålder om barnen räknas som feta och om det finns riskfaktorer inom familjen. Före fyraårs ålder bör inte behandling sökas om inte vid speciella fall, som vid komplicerad sjukdom eller mycket allvarlig ärftlighet av fetma inom familjen.

Att vara tjock bebis är helt normalt och samtidigt ett gott tecken på att barnet mår bra. Bebisar behöver äta fet mat eftersom att deras små magar inte har plats för så stora mängder mat och det är viktigt att det finns mycket energi i den mat de får i sig. I bröstmjölken är det exempelvis jätte mycket fett, men relativt lite protein och kolhydrater och det är framför allt därför som det är bra att amma sina bäbisar.

Många föräldrar som är duktiga med att hålla koll på sina matintag är ofta också det vad det gäller barnen, men att vara för noga med matintagen och utesluta fett och lägga in mer proteiner och fibrer i barnens kost kan vara farligt, speciellt om barnen är under 3 år gamla. För enligt forskare så ökar riskerna för att bli fet senare i livet om man som småbarn fått en alltför proteinrik kost. Forskare har konstaterat detta efter undersökningar där barns kostvanor och tillväxt har undersökts. Forskare har genom detta upptäckt att tillväxthastigheten visar sig påverkas av olika kostvanor. Barn med riklig proteinkost blir inte bara feta utan också mycket längre.

Inte för så länge sedan så sa man att fetma före tre års ålder inte hade någon betydelse, men idag så vågar man inte säga så mycket om detta eftersom att matvanor och motion har blivit allmänt sämre bland barn idag. När barn är väldigt feta i fyraårs ålder idag har de nästan en sjuttioprocentig risk att bli feta tioåringar.

Om man utvecklar fetma när man är barn utsätter man sig för många risker, för många barn utvecklar eller har redan utvecklat andra sjukdomar. Många barn som har fetma när de är små ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar när de blir vuxna, även om de som vuxna är normalviktiga. Studier har visat att risken för att avlida i tidig hjärtinfarkt, mellan 30 och 44 års ålder, är tre gånger högre för feta normalviktiga. Finns det i barnets familj medlemmar som avlidit i tidigt hjärtinfarkt eller stroke så har barnet inte goda utsikter och behandling bör därför genast tas i anspråk.

Hjärt- kärlsjukdomar är allvarliga sjukdomar som återkommer hela tiden som klassiska skräckexempel på vad fetman kan skapa, men det är inte allt. Forskare har också upptäckt samband mellan fetma och vissa cancersjukdomar.

Idag varnar läkare världen över för att unga kommer att äta ihjäl sig. Detta eftersom att skräpmaten blir allt vanligare och tränger sig ned i åldrarna. Läkarna varnar därför om skrumplever av fet mat. I USA är problemet stort, i en undersökning visade det sig att av ett hundratal barn som vårdades för dåliga levervärden så var 80% av dem överviktiga eller feta. I Sverige så har man i studier bland feta barn kunnat konstatera att många barn har så stora fettlagningar i levern att de riskerar att utveckla skrumplever.

Forskare har i en svensk-finländsk studie också funnit att fetma i medelåldern hos vuxna ökar risken för demenssjukdomar, som bland annat Alzheimers. Dessutom har forskare från USA funnit att fetma ökar riskerna för missbildade barn. I en undersökning så visade det sig att kvinnor som har ett BMI över 30 löper 3,5 gånger större risk än normalviktiga kvinnor att föda barn med icke sammanvuxen ryggrad och fördubblad risk för missbildningar på hjärtat. Det är också vanligt att feta kvinnor föder barn med flera missbildningar. Undersökningen visade också att kvinnor som bara var överviktiga ofta födde missbildade barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *