Kategorier
Okategoriserade

Fysiska orsaker till övervikt och fetma

medicin kan vara en orsak bakom övervikt och fetma Det finns många fysiska orsaker till varför barn blir överviktiga. Vi tänker börja med att ta upp föräldrarnas påverkan till varför barnen ibland lättare lägger på sig vikt. För studier har visat att föräldrars handlingar innan barnen föds kan få negativa konsekvenser vad det gäller barnens kommande vikt.

Om mödrar äter för mycket då de är gravida kan barn redan i magen drabbas av livslång övervikt. I studier har man funnit att de mödrar som gått upp för mycket i vikt eller de som redan var överviktiga under graviditeten fått barn som i högre grad blivit överviktiga redan vid tre års ålder.

Forskare från Umeå, London och Novum i Huddinge har funnit att en tidig rökdebut hos pappor kan ge feta barn. Upptäckten gjordes i en studie där pappor från England och Överkalix i Norrbotten analyserades. De pappor som började röka redan före elva års ålder fick söner som i genomsnitt var mycket tyngre än till söner till de övriga pappornas som började röka först i tonåren. Forskarna i Umeå upptäckte också att medellivslängden blev längre hos barnbarn till farföräldrar som led brist på föda under barnaåren och kortare hos barnbarn till farföräldrar som hade gott om föda. Forskarna upptäckte även att risken för att dö i diabetes fyrdubblades hos sonsöner till farfäder som haft riklig tillgång till föda under förpuberteten. Alla upptäckterna var dock könsbundna, så flickor påverkades alltså inte av detta för deras hälsa kan i stället kopplas ihop med farmödrarnas i denna studie.

En ovanlig orsak bakom fetma kan vara sköldkörtelsjukdom. Sköldkörteln producerar hormoner som styr hur kroppen skall reglera ämnesomsättningen och om körteln rubbas så rubbas också ämnesomsättningen. En annan ovanlig orsak bakom fetma kan vara att barn har Prader-Willis- syndrom som gör att barn under sina förta levnadsår får föda genom sond. Dessa barn har en kraftig hunger och kan äta väldigt mycket och därför blir dessa barn lätt överviktiga. Barn som har andra handikapp, som tillexempel förståndshandikapp, damp eller funktionshinder blir också lättare överviktiga eftersom de inte kan röra på sig lika mycket som övriga barn eller för att de inte kan reglera sin aptit. Barn som genomgått vissa behandlingar eller operationer kan också gå lättare upp i vikt. Vissa läkemedel kan göra att aptiten ökar vilket också kan bidra till viktuppgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *