Psykiska orsaker till övervikt och fetma

Psykiska orsaker till övervikt Bland många överviktiga eller feta barn finns också negativa psykiska orsaker som gör att de lättare lägger på sig vikt. Oftast är det den psykiska omgivningen omkring barnen som gör att de ökar i vikt. Hos feta vuxna har många psykologer funnit att bland annat sexuella övergrepp, våld, mobbning och brist på trygghet i barndomen ligger bakom övervikten.
Senaste inläggen

Länklista