Kategorier
Okategoriserade

Vad kan samhället göra för att motverka övervikt och fetma bland barn?

vad kan samhället göra för att stoppa fetma Samhället kan göra mycket åt problemet fetma, det gäller bara att få upp ämnet på agendan. Detta görs enklast genom politik och för att få politiker att prioritera problemet så måste kunskap om detta spridas. Vissa projekt har på senare år startat och ett av dessa har idag resulterat i att vi i Sverige idag kontrollerar fyraåringar för att på så vis snabbare kunna upptäcka barn i riskzonerna för fetma. Alla barnavårdscentraler har därför nu infört kontroll av barns isoBMI. Om barnavårdscentralerna upptäcker att barn är överviktiga eller feta så kan de ge rådgivning eller behandling utifrån barnets förutsättningar fortare innan problemet blivit allt för stort.

I Sverige finns också några regionskliniker dit barn med svår fetma kan få komma. Dessa är Riskcentrum för överviktiga barn på barnssjukhuset i Huddinge, Drottning Silvias barnssjukhus i Göteborg och Malmö Allmänna sjukhus. Köerna dit är dock långa och därför är det viktigt att barnen fortfarande kämpar med sin viktnedgång medan de står i kö.

Samhällets kostnader för fetma och fetmans följdsjukdomar är höga i Sverige. I Sverige kostar det cirka tre miljarder per år för att behandla vuxna och barns direkta fetmarelaterade sjukdomar. Vid behandling av fetma är kostnaderna relativt låga genom kostrådgivning, beteendeterapi, kostersättningspreparat med lågt energiinnehåll och kirurgiska behandlingar, medan kostnaderna för läkemedelsbehandlingar är betydligt dyrare.

Det är mycket som måste göras för att få stopp på fetmatreden världen över. I USA ser vi idag de värsta formerna av fetma breda ut sig med galopperande steg och Sverige ligger tyvärr inte alldeles långt därefter. I USA har man nu börjat förstå innebörden av fetmans komplikationer och vilka enorma kostnader detta medför, så i flera skolor i Texas har man sedan några år tillbaka börjat införa system där barnen får lära sig att äta rätt. USA är ju känt för att ha billig skräpmat till eleverna som lunch, men nu har man istället börjat med nyttig mat och märkt denna nyttiga mat med ”Go”, den mindre nyttiga maten med ”Slow” och den onyttigaste maten med ”Whoa” så att barnen på så vis enklare skall förstå vad de ska äta. Detta system borde även kunna införas i Sverige, kanske inte enligt samma premisser, men med näringslära i fokus. I USA har man också viktläger för barn, läger som kostar mycket pengar och som vi i Sverige inte har, men som kanske vore något för Sverige om fetmatrenden fortsätter?

I Sverige förebygger vi fetma och övervikt genom att jobba med det på olika nivåer. Vi forskar om det, vi jobbar med det inom vissa skolor, inom vissa kommuner, inom sjukvården och inom regeringen. Många av Sveriges kommuner har nu också börjat tagit fetman mer på allvar och därför drivs idag fler hälsofrämjande projekt på skolor med mat och motion i fokus. Många skolor arbetar utifrån WHOs koncept ”Hälsofrämjande skola”, vilket innebär att skolorna utöver ämneskunskaperna skall vara inriktade på att lära barnen om en sund livsstil som är såväl fysik, psykisk som socialt positiv.

En ny europeisk plan mot barnfetma har också utvecklats för ett antal år sedan. För ledande europeiska forskare och läkare träffades i Spanien år 2004 för att ta fram en gemensam plan i kampen mot barnfetman. De viktiga i denna plan har varit att få myndigheter, politiker och livsmedelsindustrin att inse allvaret i problemet.

För att återigen fokusera på vad det svenska samhället kan göra. Det svenska samhället skulle kunna satsa mer resurser inom ämnet idrott som vi idag tyvärr skär ner på. Vi skulle kunna förbjuda kiosker i skolor att sälja ohälsosam kost och sötsaker. Kommunerna skulle kunna bli bättre med att hjälpa de ekonomisk svaga familjerna med bidrag till sportaktiviteter och dessutom anordna sportdagar via skolor. Staten skulle kunna subventionera mera kostnader inom idrotten så att fler barn får chansen att börja idrotta. Media skulle också kunna göra det dyrare för företag att göra reklam för onyttig mat och sötsaker. Dessutom vore det en fördel om media slutade att framsälla övervikt och fetma som ett skönhetsrelaterat problem och istället fokuserade på vad det innebär för hälsan. Företag skulle kunna stoppa att tillverka det allra skadligaste inom mat och godisindustrin och detta genom att de får bidrag då de istället utvecklar eller satsar på nyttig föda med mer nyttiga sötsaker. Företag som utvecklar datorspel och tv-spel skulle också kunna satsa på att göra roliga kost- och motionsspel. Idag finns exempelvis ett lysande förslag på motionsspel och det är tv-spelet Wii. Barntv kan också satsa mer på att visa hur viktigt näringslära och motion är genom roliga och fantasifulla barnprogram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *